رنگ بهار

باز هم دوباره بهار .... ومسافری که آمدنش جهانی را به تحول وا میدارد

 

و رسیدنش مژد ه ی زندگی میدهد .باز هم صدای پای دریا و قدمهایی

که نزدیکند .باز خنکای پر کشیدن پرستو های مهاجری که هر کجای

بهار خانه ی آنهاست .. باز هم من و تو و ما و دنیایی که ما را

می خواند به زندگی ..باز هم مهربانی و مهرورزی کردن با گلها .. باز

هم خانه ی مادر بزرگ و خنده های بی بهانه .باز هم آغوش خدا .... باز

هم بوسه  های زیبای هم نفسی ... اینک اما بهار رنگ سبز سبز گرفته

بر خود با شکوفه هایی از جنس عشق و به رنگ محبت ... باز هم بود

هایی که پر کشیدند و نیستهایی که سکنی گزیدند .. غم هایی که

بساط بر چیدند و شادیهایی که سفره گسترانیدند ... . من و تو و ما

ابزار این بازاریم و گاهی در این بزم همیشگی زندگی ، رقاصه ایم و گاه

میدان گردان روزگار احوالمان...پرده های آرمیده بر پلکهایمان را بر کشیم

و غبار از دیده بر گیریم و زندگی را به رنگ خوبیهایش به نظاره

بنشینیم .و بر بوم  ذهن خود دشتی به تصویر بکشیم در کنار دریا و

آرمیده بر شانه های کوهستانی بلند ...و جویهایی که بسان رگهای در

کالبدش ،خنکای محبت را از قله های امید و آسمان آبی نا محدودش به

پای دانه دانه ریشه های افکار و کردار روییده بر وجومان می رساند

برای ابراز بودن و لمس  شیرین زندگی ....

                               آری برای زندگی .... و فقط زندگی ... 

 

 

 


/ 0 نظر / 21 بازدید